Situ rawa abidin terletak di desa karangmulya kecamatan bojomangu kabupaten Bekasi yang terletak kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas 16,2 hektare, Situ rawa abidin ini merupakan sumber mata air bagi para petani yang ada di sekitar sini, di tengah di Situ rawa abidin ini juga terdapat makam Kiai Abidin dan Kiai Sengkek bean yang di percaya oleh masyarkat sekitat mereka adalah agamawan di tempat makam tersebut juga sering di datangi para peziarah dari Bekasi ataupun luar Bekasi.